Nộp Hồ Sơ Online Với ISC-Intake

Học sinh muốn nộp đơn xin học vào các trường đại học qua ISC-Intake có thể nộp hồ sơ online tại đây. Điền thông tin member nếu bạn là member của ISC-Intake hoặc bỏ trống nếu bạn chưa là member của ISC-Intake. Sau khi nộp hồ sơ, chuyên viên tư vấn của ISC-Intake sẽ kiểm tra các thông tin và liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Điền thông tin bên dưới nếu bạn là member của ISC-Intake:

Birthday
UKEAS Member ID:
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý