Back to list
CHENG Ya-Wen
Study in Aston University Marketing Management, MSc course 台北重慶

滿懷憧憬來到英國讀書,親身體驗留學生活方知收穫超出預期。西方教育體制超乎預期有條理,每堂課的開頭與結尾,教授都會清楚地指示學生學習目標以及剛剛學了什麼。一開始瞠目於每週超短的上課時數,後來才知道每堂課都是個個學門濃縮的精華,課餘的時間是讓學生們讀相關材料、反芻所學而設計的。課餘時間學生可以自由利用,可以學學當地人找片草皮,和一群朋友嬉戲,一同享受午後的陽光;或者找個採光好風景好的地方靜靜讀書。

除了課堂上,教授們歡迎學生在Office hour 拜訪。西方教授們優雅的風度和清晰的邏輯讓每次的面談收穫頗豐。面對學生的提問,他們不但提供專業意見,也幫助學生澄清思考。由於一件事可能存在多種面象,學生往往發現大議題卻不知從何分析起。西方教授有能力幫學生確立議題的核心,輕易把思路杷梳出來。如果其中有幾個面象是他們的專業無法回答的,他們會轉介該領域的教授與你見面。

此外,英國的大學都會有一套幫助國際學生適應學習的講習吧!在阿斯頓大學裡,這樣的課程包含說明英國教育體系和學生應有的表現,指導學生如何輕鬆準確地達到學習目標。來到英國前總覺得世界上各種教育體系是一樣的,在那次講習上還遇見了保加利亞人和非洲某些國家來的人,他們年紀比我大,聽完關於教育體系的說明他們瞠目結舌的程度比我還誇張。大家都搥胸頓足地追悔過往的誤解導致學習成效差強人意。慶幸的是我比他們年輕個七歲,多少損失較少囉!

雖然來英國前,許多長輩認為英國研究所的訓練不足,可是親身體驗後發現其實並非如此。上課時數和學習成果不一定成正比,在這樣自由的國家裡,要學多少取決於自己。課程的品質比時數更重要,課餘時間充分的反思與教授額外的討論激盪出許多想法,是既定的課程規劃中學不到,充滿個人色彩的學習成果,這才是出國留學的價值。另一個無法忽視的事實是一個學術領域裡分成許多學派,一年碩士能學到的是該領域最精華的知識。相信在很多西方學術機構裡,博士以下的教學都是以呈現一個領域最精華的知識為目標吧! 如果知道學習目標與成果是什麼,留學英國或留學美國有何差別呢? 留意自己學習的目標,仔細閱讀國外研究所的說明(課程宗旨之類),幫助自己選個適合的學校吧! 相信Intake在這方面的專業能充分輔導學生找到理想的學校喔!


Với hơn 31 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC Education cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý