Campus: Single Site
Location: Campus
Nearest Airport: Gold Coast Airport
Nearest Station: Robina train station

Times Ranking: 401
Guardian Ranking: 414

Average PGT fee: $91000
Annual living costs: $20000
Scholarship Available: No

Entry Requirements
National Universities: 60
Private Universities: 65
Usual GPA requirement: -

Student Numbers
UG: 4400
PGR: 200
PGT: 1600
International: 2400
Students from Nigeria: -

Social media

About Bond University

Bond University

Popular Courses:

Full list of available course areas:

Accounting/Finance
Business/Management
Computing/IT
Hospitality/Tourism/Events Management
Health
Journalism/Media/Communications
Marketing/PR
Medicine/Dentistry/Veterinary
Sport Sciences
Với hơn 31 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC Education cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý