Campus: Single Site
Location: Campus
Nearest Airport: Canberra International Airport
Nearest Station: Canberra Railway Station

Times Ranking: 193
Guardian Ranking: 456

Average PGT fee: $66000
Annual living costs: $20000
Scholarship Available: No

Entry Requirements
National Universities: 60
Private Universities: 65
Usual GPA requirement: -

Student Numbers
UG: 8378
PGR: 1100
PGT: 4420
International: 3800
Students from Nigeria: -

Social media

About Canberra University

Canberra University

Popular Courses:

Full list of available course areas:

Accounting/Finance
Art and Design
Computing/IT
Education
Health
Sport Sciences
Với hơn 31 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC Education cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý