Thẻ Cuộc sống – Chi phí du học Anh

Tập hợp các bài viết hướng dẫn về cuộc sống sinh viên, những lưu ý khi sống tại Anh và các chi phí ước tính bạn phải trả khi du học Anh.

Top 5 thành phố có chi phí du học rẻ tại UK

Top 5 thành phố có chi phí du học rẻ tại UK

Chi phí đi du học Anh chắc chắn là tương đối tốn kém, ngoài tiền học bạn sẽ phải trả hàng loạt các loại chi phí sinh hoạt khác như tiền thuê nhà, tiền ăn ở, chi phí điện nước,…