Tiến Sĩ - Doctoral Degrees

Chương trình tiến sĩ Canada thường kéo dài 4-6 năm để hoàn thiện. Để được nhận vào các chương trình này, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện như:

  • Có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan, có khả năng & tiềm năng nghiên cứu đã được kiểm chứng.

  • Chứng chỉ & khả năng về ngôn ngữ ( Tiếng Anh)


Trong 1 số trường hợp, sinh viên có thể thực hiện nghiên cứu tiến sĩ mà không cần tới bằng thạc sĩ. Để được ưu tiên xét tuyển như vậy, sinh viên phải đạt điểm xuất sắc trong 2 năm cuối cử nhân và có giấy tờ chứng minh khả năng học tập nghiên cứu của mình, như các đồ án nghiên cứu đã từng thực hiện.


For a full list of CA universities, click here.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý