Intake Abuja

Ground Floor, 50, Adetokunbo Ademola Crescent, Osas & Oseji Building, Between UBA and H-Medix, Wuse 2, Abuja FCT. Nigeria
+234 (0) 9-2906508
Email : Email Intake Abuja

Intake Ibadan

Ile Oridetu 1st Floor , 1 Shell Close Onireke, Ibadan. Nigeria
+234 (0) 9037233489
Email : Email Intake Ibadan

Intake Ikeja

3rd floor, Omatsola Mall, 17 Kafi Street, behind Shoprite ICM, Alausa, Lagos Nigeria
+234-01-3429059
Email : Email Intake Ikeja

Intake Enugu

Suite B8, First Floor, Bethel Plaza, 36 Garden Avenue, Enugu, Nigeria
+234-7059193156
Email : Email Intake Enugu

Intake Victoria Island

2A Louis Solomon Close, off Ahamadu Bellow Way, Victoria island
+234 01 2915972
Email : Email Intake Victoria Island

Intake Port-Harcourt

45 Stadium Road(Ken-Saro Wiwa Road) beside FIRS building, Port Harcourt. Port Harcourt, Rivers State Nigeria
+234 (0) 8116 709 992
Email : Email Intake Port-Harcourt

Intake Kano

Ground Floor (Suite 10A) JBS Plaza, No 375 Civic Centre Road, Kano, Nigeria
+234 8166575768
Email : Email Intake Kano
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý