Back to list
TSAI Yu-Ting
Study in University of Manchester Marketing course 台北重慶

和Intake與我的代辦Peggy Liao結緣是在UK Unitour初步諮詢櫃台,而最早耳聞Intake是因為我已準備的留英同學。起先,自己本來只是抱著多聽多問的心態出現在UK Unitour,回去就打算效法我同學靠自己申請,但越接近十二月底,大五雙主修20學分的必修重科期末考和繁鎖的申請流程卡在一起,最後終於決定將所有備齊的申請文件全權轉交給Intake接手,現在事後想想當初要是沒有讓Intake接手,自己現在可能根本就趕不上University of Manchester MSc Marketing搶手的錄取名額!!!

今天之所以能在英國曼大寫這邊心得,其實都要感謝我的代辦Peggy Liao與她合作無間、分工明確的助理Doris Chen!!!Peggy有很多學生需要照顧,所以主要負責全面性的諮詢,而Doris則是很妥當徹底的執行大小細節與流程。在與她們合作的過程中,她們敬業的態度和對留英申請的專業令我印象非常深刻!其實所有申請文件準備妥當,申請前做好功課確定申請領域與學校,剩下大大小小流程從線上申請、與校方書信來往、補文件、催學校給正式offer、申請學校宿舍、準備Visa、行前準備,代辦早都準備妥妥當當的,就等著你關關過,直到把妳送出國!過程中特別感謝Peggy用她的專業很有策略地建議我提前考完雅思以趕上曼大的名額,原因是曼大MSc Marketing看到沒有雅思成績就直接刷人的審核標準時有耳聞,再加上曼大代表在UK Unitour中透露名額所剩不多的最新消息,所以代辦很用心的替我在曼大線上申請中特別註明已經考雅思,而成績會剛好在曼大決定發offer的後幾天出來,才得到曼大來信告知願意多等幾天雅思成績,成績有過就給offer的正面回應!也好在準備一兩周就上戰場考雅思的我能不負眾望,正好通過曼大overall 7.0的要求,於是一切申請的重頭戲就這麼戲劇性的在一個月左右上演完畢也塵埃落定了!

過程中還要特別感謝Peggy和Doris,常常即使已經是下班時間,還是會很驚喜的收到她們來信告知目前最今進度和結果。也很感謝Doris,在Peggy忙著學生電話的時候也能很專業的代替Peggy的角色提供我意見。回顧這次與我代辦合作無間的經驗,我會說只要學生準備好了,配上辦事效率一流的代辦,第一志願的夢幻學校也就近在天邊了。來英國已經半年,很喜歡這邊緊湊又充實的生活,念書念累了就去歐洲旅行調劑,這半年認識了很多來自世界各地的學生,也累積了滿滿的回憶與收穫,我想這一切也都要感謝我盡心盡責的代辦Peggy Liao和Doris Chen!


Với hơn 31 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ISC Education cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho du học sinh Việt Nam.
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý