Tổng quan về thành phố Bradford Anh năm 2024

Tổng quan về thành phố Bradford Anh năm 2024

‘Broad Ford’, hiện được gọi là thành phố Bradford, là thành phố được thành lập vào thời Saxon, đến thời Trung cổ đã trở thành một thị trấn nhỏ bao gồm Ivegate, Kirkgate và Westgate. Thành phố Bradford Anh hiện…