Trung Học - High School

Chương trình phổ thông tại Úc kéo dài 12 năm bao gồm bậc tiểu học  ( từ lớp 1 tới hết lớp 6), trung học cơ sở ( lớp 7 tới hết lớp 10) và trung học phổ thông ( lớp 11 tới lớp 12). Từ lớp 10 trở lên, học sinh có thể học song song chương trình phổ thông & chương trình đào tạo nghề. Tốt nghiệp phổ thông học sinh có thể đi làm, học nghề hoặc học lên đại học. Một số trường phổ thông Úc có đào tạo dự bị đại học. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có thể chuyển tiếp thẳng vào đại học nếu điểm thi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường.

Từ bậc trung học cơ sở trở lên học sinh được lựa chọn môn học trong đó có các môn bắt buộc và các môn lựa chọn. Ở bậc phổ thông, học sinh học theo chuyên ban – tùy theo định hướng nghề sau này. Học sinh tốt nghiệp lớp 12 được cấp bằng tốt nghiệp với những tên gọi khác nhau tùy theo từng bang:

Canberra

ACT Year 12 Certificate

New South Wales

Higher School Certificate (HSC)

Khu vực lãnh thổ phía Bắc

Northern Territory Certificate of Education (NTCE)

Queensland

Senior Certificate

Nam Úc

South Australian Certificate of Education (SACE)

Tasmania

Tasmanian Certificate of Education (TCE)

Victoria

Victorian Certificate of Education (VCE)

Tây Úc

WA Certificate of Education (WACE)

Chương Trình Dạy Nghề - Vocational Training Center

Tại Úc, có trên 60 trường đào tạo nghề công lập (Technical and Further Education) và khoảng 5.000 trường đào tạo nghề tư thục (College). Ngoài ra, học sinh có thể lựa chọn học nghề song song cùng chương trình phổ thông. 95% trường phổ thông Úc có trung tâm đào tạo nghề ( Vocational Training Center). Sau khi hoàn thành các chứng chỉ nghề , sinh viên có thể tìm kiếm việc làm hoặc học lên cao đẳng & cao đẳng nâng cao để chuyển tiếp lên đại học.

Hệ thống cao đẳng nghề Úc đào tạo & cấp các loại bằng cấp sau:

  • Chứng chỉ nghề I- Certificate, với thời gian học từ 3-6 tháng

  • Chứng chỉ nghề II & III, với thời gian học từ 6-12 tháng

  • Chứng chỉ nghề IV, với thời gian học 1 năm

  • Cao đẳng Diploma, với thời gian học 1-2 năm

  • Cao đẳng nâng cao Advanced Diploma, với thời gian học 2-2,5 năm

  • Chứng chỉ nghề nâng cao, với thời gian học 6 tháng

  • Chứng chỉ nghề sau cao đẳng, với thời gian học 1-1,5 năm

Student Testimonials

Nguyễn Chí Dũng at University of Strathclyde

More
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý