HỌC BỔNG DU HỌC ANH QUỐC

Chính phủ Anh cùng các tổ chức giáo dục cung cấp nhiều suất học bổng có giá trị, học bổng bán phần, học bổng toàn phần và nhiều học bổng khuyến học dành cho sinh viên Việt Nam có kết quả học tập đạt yêu cầu đề ra. Rất nhiều sinh viên Việt Nam đã xin học bổng thành công thông qua ISC-Intake. Nếu bạn muốn xin học bổng du học Anh Quốc, các chuyên viên tư vấn của ISC-Intake luôn sẵn lòng trợ giúp và đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất nhằm tối đa hóa cơ hội thành công của sinh viên.

HỌC BỔNG ANH QUỐC
HỌC BỔNG KHÓA CHUYỂN TIẾP
HỌC BỔNG ĐẠI HỌC
HỌC BỔNG THẠC SĨ
HỌC BỔNG TIẾN SĨ

HỌC BỔNG KHÁC

Các học bổng khác dành cho học sinh Việt Nam


Chevening trao các suất học bổng từ các trường đại học Anh Quốc cho học sinh Việt Nam.
Để tìm hiểu thêm thông tin, mời bạn xem tại website: http://www.chevening.org/vietnam/

£3,000 - £5,000
Tổ chức quốc tế FORD mang tới cơ hội học tập cho các cá nhân có dự định trở thành nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau cũng như góp phần xây dựng phát triển quê hương đất nước.
Để tìm hiểu thông tin các suất học bổng từ chương trình FORD, mời bạn xem tại website: www.pathfind.org

£3,000 - £5,000
Hội đồng Anh British Council có thông tin về các suất học bổng Anh Quốc dành cho sinh viên Việt Nam
Để tìm hiểu thêm thông tin , mời bạn xem tại website: www.britishcouncil.org

CẢM NHẬN SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG

Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý