Thông tin Visa

Chính phủ Anh đã giới thiệu một thang điểm mới dựa trên hệ thống visa. Nếu xin được visa đi du học, thì các bạn phải cần đạt được 40 điểm. Luật về visa thì thay đổi thường xuyên. Vì vậy việc bạn thảo luận vấn đề này với nhân viên tư vấn của bạn để đảm bảo rằng sẽ không có một nhầm lẫn nào trong bộ hồ sơ xin visa của bạn. Bạn luôn nhớ rằng, nếu bạn bị từ chối visa thì bạn vẫn có thể xin visa lại được

Thang điểm dựa trên hệ thống này khá đơn giản nhưng cũng giống như nhiều thứ khác, các chi tiết phải rất là cẩn thận. Bạn sẽ được 30 điểm khi nộp đầy đủ giấy tờ trong thư xin visa trường cấp .

Bạn sẽ được 10 điểm còn lại nếu tiền trong sổ tiết kiệm đứng tên bạn hoặc ba mẹ của bạn đủ cho bạn trả tiền học phí và sinh hoạt phí trong năm đầu tiên. Số tiền này phải được gửi ở ngân hàng ít nhất là 28 ngày trước ngày nộp đơn xin visa. Lưu ý sổ tiết kiệm phải thể hiện là bạn gửi tiền mặt, các hình thức khác như cổ phiếu, trái phiếu, các quỹ hưu trí, sổ tiết kiệm vàng,… điều không được chấp nhận.

Bạn cũng cần lưu ý những điểm sau đây để đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn thành bộ hồ sơ sớm nhất có thể:
  • Bạn cần phải gửi bản photo passport (trang đầu tiên mà có hình của bạn) cho nhân viên tư vấn. Bởi những thông tin trong passport của bạn sẽ được sử dụng để xin thư mời học của trường và thư xin visa.
  • Bạn cần chuẩn bị cho việc chứng minh tài chính. Sổ tiết kiệm phải được đứng tên của bạn hoặc ba mẹ của bạn, và sổ tiết kiệm này phải được mở trước ngày nộp visa ít nhất là 28 ngày. Bộ nội vụ của Anh của ra quy định là nếu bạn học ở London thì bạn phải cần 1,265 bảng Anh cho sinh hoạt phí mỗi tháng, 1,015 bảng Anh nếu bạn học ở vùng ngoài London. Khoản tiền được sử dụng để chứng minh tài chính nên là tiền mặt. Các hình thức khác như cổ phiếu, trái phiếu, các quỹ hưu trí, sổ tiết kiệm vàng,… điều không được chấp nhận. Nếu bạn được học bổng thì học bổng này vẫn được chấp nhận là bằng chứng về tài chính cho việc học của bạn.
  • Bạn nên chấp nhân thư mời nhập học của trường càng sớm càng tốt nếu đó là trường mà bạn thích nhất. Tất cả các trường Đại học yêu cầu sinh viên phải chập nhận thư mời nhập học sớm để sau đó trừong có thể sắp xếp thời gian gửi thư xin visa cho bạn kịp thời.

Lưu ý: bạn phải giữ liên lạc thường xuyên với nhân viên tư vấn của bạn để tránh bất kỳ vấn đề với hồ sơ xin visa của bạn.

Student Testimonials

Minh at University of St Andrews

More
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý