Chương trình sau đại học - Graduates

Hai loại bằng sau đại học được cấp của Mỹ là Thạc sĩ và Tiến sĩ. Chương trình đào tạo của cả hai loại bằng đều kết hợp các công trình nghiên cứu và luận án. Giáo dục bậc sau Đại học khác với bậc Đại học ở chỗ nó mang đến kiến thức chuyên môn cho sinh viên với chiều sâu hơn, các kĩ năng lâm sàng và kỹ năng phân tích, đồng thời chuẩn bị cho sinh viên những nền tảng cần thiết để đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo trong một lĩnh vực cụ thể.
To see a full list of universities in the US, click here.

Thạc Sĩ - Master'S Degrees

Bằng Thạc sĩ được cấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau và hai loại bằng cơ bản là Thạc sĩ học thuật (Academic Master’s) và Thạc sĩ chuyên ngành (Professional Master’s).

Bằng Thạc sĩ học thuật như M.A (Master of Arts) và M.S (Master of Science) thuộc các lĩnh vực Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Nhân văn, Kỹ thuật, Nông nghiệp… Chương trình học thường yêu cầu 30 – 60 tín chỉ và được hoàn thành sau 1 – 2 năm học toàn thời gian, kết hợp các môn học trên lớp và luận án, nghiên cứu.

Bằng Thạc sĩ Chuyên ngành thường sẽ không đi cao lên chương trình Tiến sĩ. Các văn bằng này có tiêu đề mô tả chuyên ngành cụ thể hơn, như M.B.A (Master of Business Administration), M.Ed (Master of Education) hoặc Master of Fine Arts (M.F.A.). Chương trình học thường yêu cầu 36 – 48 tín chỉ, không đòi hỏi luận văn và được hoàn thành sau 1 – 3 năm tùy lĩnh vực và tùy trường.

 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

  • Bằng cử nhân: Sinh viên thường bắt buộc phải hoàn thành một văn bằng (cử nhân) đại học bốn năm để vào học chương trình thạc sỹ.

  • Ở cấp độ thạc sỹ, sinh viên có thể được một số khoa yêu cầu làm một trong hai bài kiểm tra GRE (Thi tuyển vào các chương trình cao học ngành Khoa học và Kỹ thuật) hoặc GMAT (Thi tuyển vào các chương trình cao học ngành Quản trị Kinh doanh). Các bài thi khác như MAT (Bài kiểm tra ngoại suy theo phương pháp Miller) đối với lĩnh vực giáo dục hoặc tâm lý học có thể được yêu cầu. Các bài thi cụ thể về từng môn có thể được yêu cầu, ví dụ vào ngành y học, pháp luật, nha khoa.

  • Chứng nhận trình độ Tiếng Anh: Sinh viên sẽ phải chứng minh có khả năng ngôn ngữ tiếng Anh thoả đáng bằng cách cung cấp điểm số TOEFL, IELTS hoặc các loại chứng chỉ tiếng Anh được chấp thuận khác.

 

Student Testimonials

Minh at University of St Andrews

More
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý