Trung Học - High School

Vì giáo dục không được đề cập trong hiến pháp của Hoa Kỳ, chính sách giáo dục của mỗi trường là do mỗi tiểu bang quyết định. Hệ thống giáo dục Mỹ gồm có trường công lập và trường tư thục từ mẫu giáo cho đến đại học. Nhìn chung, trước khi tiến đến giáo dục bậc cao, học sinh Mỹ phải tham gia chương trình phổ thông kéo dài trong vòng 12 năm. Do duy trì nhiều hướng đi khác nhau từ tiểu học đến hết trung học, người Mỹ sử dụng khái niệm K-12 để tóm lược quá trình 12 năm đèn sách này của học sinh. Học sinh bắt đầu bậc học đầu tiên năm 5-6 tuổi và chỉ nhận bằng tốt nghiệp khi đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Một số học sinh có năng lực sẽ được phép học vượt, trong khi số khác học chậm hơn sẽ được kéo dài thời gian học K-12.
For a full list of US High Schools, click here.
Hình thức đào tạo Độ tuổi Cấp bậc giáo dục
Lớp 9 - 12 Trung học phổ thông
(High School/ Secondary School/ Senior High School)
14 - 18 Giáo dục trung học
(bắt buộc)
Lớp 6 - 8 Trung học cơ sở
(Middle School)
11 - 13
Lớp 1 - 5 Tiểu học
(Elementary/ Primary School)
5 - 10 Giáo dục tiểu học
(bắt buộc)
Học sinh dưới 5 tuổi (3 - 5 tuổi) học mẫu giáo, không bắt buộc

Để có được Bằng tốt nghiệp Trung học, học sinh cần đảm bảo số giờ học trung bình và một lượng tín chỉ nhất định. Trong thời gian này, học sinh sẽ nghiên cứu chọn cơ sở đào tạo bậc cao (đại học, cao đẳng) và các yêu cầu đầu vào.


Student Testimonials

Minh at University of St Andrews

More
Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý