TIẾN SĨ - DOCTORAL DEGREES

Ở trình độ Tiến sĩ, văn bằng Ph.D (Doctor of Philosophy) là bằng Tiến sĩ phổ biến nhất. Các văn bằng Tiến sĩ khác thường thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như Sư phạm (Ed. D), Quản trị Kinh doanh (D.B.A). Chương trình Tiến sĩ bao gồm các môn học nâng cao, chuyên đề nghiên cứu và bài luận mô tả công trình nghiên cứu do sinh viên viết, hoàn thành dưới sự giám sát của một giảng viên cố vấn. Chương trình học kết thúc sau 3-5 năm với một đợt kiểm tra toàn diện, cộng thêm quá trình hoàn thành luận án tiến sĩ và nhận bằng có thể mất thêm từ 2-3 năm.
To see a full list of universities in the US, click here.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

  • Bằng Thạc sĩ: Sinh viên thường bắt buộc phải hoàn thành một văn bằng Thạc sĩ để vào học chương trình Tiến sĩ.

  • Ở cấp độ tiến sỹ, một số khoa có thể yêu cầu sinh viên làm một trong hai bài kiểm tra GRE (Thi tuyển vào các chương trình cao học ngành Khoa học và Kỹ thuật) hoặc GMAT (Thi tuyển vào các chương trình cao học ngành Quản trị Kinh doanh). Các bài thi khác như MAT (Bài kiểm tra ngoại suy theo phương pháp Miller) đối với lĩnh vực giáo dục hoặc tâm lý học có thể được yêu cầu. Các bài thi cụ thể về từng môn có thể được yêu cầu, ví dụ vào ngành y học, pháp luật, nha khoa.

  • Chứng nhận trình độ Tiếng Anh: Sinh viên sẽ phải chứng minh có khả năng ngôn ngữ tiếng Anh thoả đáng bằng cách cung cấp điểm số TOEFL, IELTS hoặc các loại chứng chỉ tiếng Anh được chấp thuận khác.

 

Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý